اخبار

Sep 11th افزایش تعرفه سرویسهای میزبانی سایت

با سلام با توجه به تورم افسارگسیخته در شرایط نابسامان اقتصادی کشور و افزایش هزینه های جاری، هاست دی ال علی رغم میل باطنی مجبور به بازبینی در تعرفه های سرویس میزبانی سایت میباشد لازم به توضیح ... بیشتر »

Jul 28th طرح صیانت فضای مجازی و تبعات احتمالی آن

با سلام همانطور که احتمالا مطلع شده اید طرحی موسوم به "صیانت فضای مجازی" در مجلس طبق اصل 85 به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده شده و در دست بررسی میباشد انتشار جزئیات این طرح مایه نگرانی فراوانی در ... بیشتر »