با سلام
در صورت استفاده از افزونه Really Simple SSL در حالات خاصی اختلالاتی از قبیل خطای 404 و یا redirect loop در سایت رخ میدهد که به دلیل کدهای اشتباه این افزونه است
لذا این کدها میبایست از htaccess حذف و افزونه نیز حذف و یا غیر فعال شود ( و یا مشکل را با پشتیبانی افزونه مطرح نمایید )
توصیه هاست دی ال حذف کدهای این افزونه از htaccess و حذف کامل افزونه و استفاده از کدهای Rewrite برای redirect به https میباشد

از کد نمونه زیر برای redirect از http به https میتوانید استفاده کنید

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTPS} !=on [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/\.well-known/acme-challenge/
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]
</IfModule>

که این کد در ابتدای htaccess میبایست اضافه شود

با احترام
هاست دی الSunday, November 6, 2022

« برگشت