با سلام


متأسفانه طی روزهای اخیر خطوط ارتباط بین المللی کشور با اختلالات، کندی و قطعی های گسترده ای مواجه شده است

این اختلالات هم سرویسهای داخل و هم خارج کشور را تحت الشعاع قرار داده هست

- سرورهای داخل کشور برای ارتباط با خارج کشور با اختلال مواجه بوده و بعضا توسط monitoringهای بین المللی down گزارش میشود و یا ارتباط موتورهای جستجو با کندی و خطا مواجه بوده و یا در پاره ای مواقع و به صورت تصادفی از برخی نقاط دنیا در دسترس نمیباشد


- در سرورهای خارج از کشور به دلیل افت کیفیت خطوط ISPها، کاربران برای باز کردن سایت با خطاهای متعددی منجمله timeout روبرو هستند ( هم در خطوط ثابت هم سیار )

بدین وسیله به اطلاع میرساند هیچیک از این خطاها متوجه خود سرور نبوده ( اعم از سخت افزار و نرم افزار ) بلکه کاملا متأثر از قطعی و ضعف شدید خطوط اینترنتی کشور میباشد
شایان ذکر است این مشکلات سراسری بوده و محدود به هاست دی ال نمیباشد

متأسفانه پیگیریهای متوالی هاست دی ال با مراکز داده و زیرساخت تا بدین لحظه نتیجه ای جز اعلام خرابی در خطوط ارتباط بین المللی ایران از جانب شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان متولی امور شبکه در کشور نبوده و ظاهرا شرکت مذکور در تأمین ارتباط مطلوب بین المللی با مشکلات حادی مواجه میباشد

 علی الظاهر خطوط ارتباطی زیادی به طور کامل قطع شده و با گذشت چند روز هنوز متصل نشده و کلیه IDCهای ایران در حال حاضر تنها از یک provider خارجی ( Telia ) تغذیه میشود که این لینک نیز ظرفیت و کیفیت کافی برای کل نیازهای کشور را دارا نمیباشد


امید است شرکت ارتباطات زیرساخت و مسئولین مربوطه هرچه سریعتر نسبت به تهیه و تخصیص خطوط بیشتر برای رفع نیازهای کشوری اقامات کافی را صورت دهند

با احترام
هاست دی ال
Wednesday, August 8, 2018

« برگشت