Nov 6th مشکل حاد افزونه Really Simple SSL و خطای 404

با سلامدر صورت استفاده از افزونه Really Simple SSL در حالات خاصی اختلالاتی از قبیل خطای 404 و یا redirect loop در سایت رخ میدهد که به دلیل کدهای اشتباه این افزونه استلذا این کدها میبایست از htaccess حذف و افزونه ... بیشتر »