Oct 21st خطای Hostload exceeded ( مشکل احتمالی از سمت Google )

سلام   بروزرسانی ۲: این مشکل طبق اعلام Google رفع شده است   بروزرسانی ۱: به نظر میرسد مشکل سراسری و از سمت Google باشد چرا که webmasterهای زیادی از سراسر دنیا این مشکلات را طی روزهای اخیر در انجمنهای ... بیشتر »