در صورتي که کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد توسط اين قسمت مي توانيد کلمه عبور جديدي دريافت کنيد، ايميل ثبت شده خود را وارد کنيد و سپس به سوالات امنيتي حساب کاربري خود پاسخ دهيد و در مرحله نهايي روش بازيابي کلمه عبور براي شما ايميل خواهد شد.